Select Page
Version 1.2! Plugin WP Easy Grayscale เปลี่ยนสีเว็บขาวดำ V 1.2 ปรับค่า % ได้, เปิด-ปิดริบบิ้น และปิดโหมดสีเทา(ขาว-ดำ)ได้

Version 1.2! Plugin WP Easy Grayscale เปลี่ยนสีเว็บขาวดำ V 1.2 ปรับค่า % ได้, เปิด-ปิดริบบิ้น และปิดโหมดสีเทา(ขาว-ดำ)ได้

เนื่องจาก Plugin สีขาวดำที่มีอยู่หลายตัวนั้น สามารถทำได้อย่างละนิดละหน่อย ผมเองจึงเอาหลายๆไอเดียมาปรับใส่ใน Plugin ตัวเดียวกันครับ โดยเพิ่มปุ่มเปิด-ปิด ริบบิ้นจากหลังบ้าน และปุ่มปิดโหมดสีเทาในหน้าบ้าน (ซึ่งผมใช้ Local Storage...